Czy myślisz o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej? Jeśli tak, to musisz wiedzieć o prawnych formach biznesu.

W tym artykule, mam zamiar podzielić się 4 prawnych form biznesu. Zobaczmy każdą z nich.

1) Jednoosobowa działalność gospodarcza:

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą firmy, w której osoba prowadzi ją niezależnie. Osoba ta jest właścicielem firmy i oznacza to, że będzie ona odpowiedzialna za wszystko.

Zaletą jednoosobowej działalności gospodarczej jest to, że łatwo jest ją założyć i nie wymaga ona żadnych formalności. Nie ma również ograniczeń co do zysku z działalności.

Wadą jednoosobowej działalności gospodarczej jest to, że jeśli dana osoba nie płaci podatków, to może to mieć wpływ na działalność gospodarczą.

2) Partnerstwo:

Partnerstwo jest terminem prawnym używanym do tworzenia firmy należącej do 2 lub więcej osób. Istnieje kilka zalet partnerstwa, a najważniejszą z nich jest to, że łatwo jest założyć partnerstwo.

Spółka partnerska dzieli się na dwie części:

Umowa spółki partnerskiej:

Jest to dokument, który nakreśli zasady i regulamin spółki partnerskiej. Będzie zawierał nazwiska partnerów, sposób podziału zysków i inne ważne terminy.

Udziały partnera:

Udział partnera to część zysków, która należy do partnera.

Spółka partnerska dzieli się na 3 kategorie:

Ogólną, ograniczoną i z ograniczoną odpowiedzialnością.

a) Spółka jawna:

W spółce jawnej każdy wspólnik odpowiada za wszystkie długi i zobowiązania przedsiębiorstwa.

b) Spółka komandytowa:

Spółka komandytowa jest podobna do spółki jawnej, ale w tym przypadku odpowiedzialność partnerów jest ograniczona.

c) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest również podobna do spółki komandytowej, ale partnerzy nie odpowiadają za długi przedsiębiorstwa.

3) Korporacja:

Korporacja jest terminem prawnym używanym do tworzenia przedsiębiorstwa, którego właścicielem jest grupa osób.

Istnieje kilka rodzajów korporacji, a najczęstszym z nich jest korporacja prywatna. Prywatna korporacja jest najbardziej powszechna i jest zwykle tworzona przez 3 do 20 osób.

Korporacja dzieli się na 2 części:

Statut korporacji:

Jest to dokument, który zawiera szczegóły dotyczące korporacji oraz jej regulamin.

Regulamin korporacji:

Jest to dokument, który zawiera prawa korporacji.

Korporacja jest podzielona na 4 kategorie:

a) Publiczne:

Korporacje publiczne są w większości własnością rządu i mają ograniczoną odpowiedzialność.

b) Prywatne:

Korporacje prywatne są najczęściej spotykanym rodzajem korporacji. Są one tworzone przez 1 do 100 osób.

c) Hybrydowe:

Korporacje hybrydowe są tworzone przez korporację publiczną i prywatną.

d) Non-profit:

Korporacje non-profit są tworzone przez ludzi, którzy nie chcą osiągać zysków.