Jak uniknąć zwolnienia z pracy

Jeśli jesteś pracownikiem i padłeś ofiarą dyskryminacji, masz prawo do wniesienia sprawy. Możesz łatwo odzyskać swoją pracę, składając sprawę o dyskryminację.

Prawo krajowe mówi, że każda osoba ma prawo do równego traktowania i żadna osoba nie może być dyskryminowana ze względu na wiek, płeć, religię, rasę, kolor skóry, kastę, wyznanie, orientację seksualną itd.

Gdy jesteś ofiarą dyskryminacji, masz prawo wnieść sprawę do sądu. Możesz łatwo odzyskać swoją pracę, składając sprawę o dyskryminację.

Jeśli złożyłeś skargę, a firma nie reaguje, możesz złożyć FIR. FIR zostanie złożony w departamencie policji w Twojej okolicy. Możesz również uzyskać rejestrację FIR na posterunku policji, jeśli uważasz, że sprawa nie jest prowadzona prawidłowo.

Możesz również złożyć petycję w sądzie wyższej instancji w Twoim stanie. W przypadku Sądu Najwyższego, Sądu Najwyższego, rządu stanowego i rządu centralnego, sprawa może zostać rozpatrzona i rozstrzygnięta.

Jednak w większości przypadków sprawa nie jest rozpatrywana, a pracodawca ma szansę złożyć odpowiedź na piśmie. Możesz również poprosić pracodawcę o przesłanie pisemnej odpowiedzi.

Możesz również skorzystać z pomocy prawnika, który będzie Cię reprezentował w sprawie. Jeśli chcesz złożyć skargę w sądzie wyższej instancji, możesz również wynająć prawnika.

W przypadku pracownika zrzeszonego w związku zawodowym, możesz wnieść sprawę do związku zawodowego. W przypadku pracowników, którzy nie należą do związku, możesz złożyć skargę do komisarza pracy.

Jeśli nie chcesz składać sprawy, możesz również udać się do biura komisarza pracy. Jeśli jesteś pracownikiem stałym, możesz również wnieść sprawę do sądu pracy.

Możesz również złożyć sprawę do Komisji Zapobiegania Okrucieństwom na Osobach SC/ST.

Jeśli masz sprawę, a firma nie reaguje na twoją skargę, możesz również uzyskać zakaz zbliżania się. W przypadku ustawy o SC/ST, możesz uzyskać nakaz powstrzymania, jeśli firma naruszyła warunki ustawy o SC/ST.

W większości przypadków pracodawcy nie odpowiedzą na Twoją skargę i sprawa zostanie zamknięta. Firma da ci czas na złożenie odpowiedzi, a jeśli nie złożysz odpowiedzi, sprawa zostanie zamknięta.

Wnioski:

Jeśli jesteś ofiarą dyskryminacji, możesz łatwo odzyskać swoją pracę, składając skargę. Prawo krajowe stanowi, że wszyscy ludzie są równi i nie powinno być żadnej dyskryminacji opartej na jakiejkolwiek kategorii.

Jeśli pracodawca nie reaguje na Twoją skargę, możesz złożyć FIR, a policja podejmie odpowiednie działania.

Możesz również zatrudnić prawnika, który będzie Cię reprezentował w sprawie. Możesz również złożyć sprawę w Sądzie Pracy.

Jeśli nie chcesz składać skargi, możesz również uzyskać zakaz zbliżania się. Można również