Proces rejestracji znaku towarowego jest podstawowym procesem, dzięki któremu marka staje się unikalna i silna na rynku. Jeśli masz markę produktów, które chcesz wprowadzić na rynek, konieczne jest zarejestrowanie jej. Kiedy złożysz wniosek o rejestrację znaku towarowego, uzyskasz szereg korzyści, takich jak,

1) Otrzymasz certyfikat znaku towarowego dla swojej marki

2) Twoja marka będzie chroniona dla produktów, które wprowadziłeś na rynek

3) Uzyskasz jasny obraz swojej marki

4) Otrzymasz licencję na swoje produkty, które są związane z marką

5) Otrzymasz jasny obraz dotyczący konkurencji Twojego produktu

6) Otrzymasz dowód swojej marki

7) Będziesz mógł pozwać niewłaściwe użycie Twojej marki.

Procedura rejestracji znaku towarowego jest prosta i istnieją dwa sposoby ubiegania się o rejestrację znaku towarowego.

1) Zgłoszenie znaku towarowego przez Urząd Patentowy

2) Zgłoszenie znaku towarowego za pośrednictwem Rejestru Znaków Towarowych

W tym artykule omówimy proces zgłoszenia znaku towarowego.

Kroki rejestracji znaku towarowego:

1) Po pierwsze, będziesz musiał zdecydować, czy chcesz złożyć wniosek za pośrednictwem Urzędu Patentowego czy Rejestru Znaków Towarowych.

2) Należy wypełnić formularz i złożyć go w urzędzie rejestrującym.

3) Rejestr wyśle Ci pokwitowanie, a zgłoszenie zostanie przekazane do Urzędu Patentowego.

4) Na odpowiedź z urzędu patentowego należy poczekać 6 miesięcy.

5) Jeśli urząd patentowy odrzucił wniosek, należy złożyć odwołanie.

6) Jeśli nie otrzymasz żadnej odpowiedzi z urzędu patentowego w ciągu 3 miesięcy, wówczas zgłoszenie zostanie uznane za porzucone.

7) Należy uiścić opłatę za złożenie wniosku.

8) Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi z Urzędu Patentowego, wówczas będziesz musiał uiścić opłatę za złożenie odwołania.

9) Jeśli nadal nie otrzymasz odpowiedzi, wówczas możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

10) Jeśli nie jesteś w stanie dokonać opłaty za ponowne rozpatrzenie, wtedy będziesz musiał czekać rok na odpowiedź z Urzędu Patentowego.

11) Jeśli nadal nie otrzymasz odpowiedzi, wtedy możesz złożyć wniosek o anulowanie rejestracji.

12) Jeśli urząd patentowy odrzucił Twoje odwołanie, wtedy możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ wyższej instancji.

13) Jeśli organ wyższej instancji odrzuci Twoje odwołanie, wówczas będziesz musiał złożyć wniosek o unieważnienie rejestracji.

14) Jeśli nie złożysz wniosku o unieważnienie rejestracji, wówczas Twoja marka zostanie zarejestrowana jako znak towarowy.

15) Będziesz musiał zapłacić opłatę za wniosek o anulowanie rejestracji.

16) Będziesz musiał zapłacić opłatę za złożenie wniosku o anulowanie rejestracji.

17) Jeśli otrzymasz odpowiedź od organu wyższego szczebla, będziesz musiał zapłacić za wniosek.