Podatek liniowy to podatek, w którym stawka podatkowa nie zmienia się dla różnych przedziałów. Stawki podatku dochodowego będą takie same we wszystkich przedziałach. Podatek ten będzie miał zastosowanie, jeśli całkowity podatek osoby będzie mniejszy niż 20% całkowitego dochodu.

Podatek ten obowiązuje w roku 2017 i następnych. Podatek dochodowy jest obliczany w zależności od przedziału podatnika. Najwyższa stawka podatku jest pobierana w najwyższym przedziale podatkowym.

Podatek liniowy dotyczy osoby, która uzyskała roczny dochód poniżej Rs.5 lakh. Dotyczy on zarówno osób fizycznych, jak i firm.

Jak definiowany jest podatek liniowy?

Podatek ten jest podatkiem liniowym, co oznacza, że stawka podatkowa nie zmienia się w różnych przedziałach podatkowych. Jeśli całkowity podatek płacony przez daną osobę jest mniejszy niż 20% dochodu podlegającego opodatkowaniu, wówczas będzie ona kwalifikować się do tego podatku.

Stawka podatku liniowego jest obliczana poprzez podzielenie podatku należnego w najwyższym przedziale przez sumę podatku we wszystkich przedziałach.

Na przykład: Jeśli podatek wynosi Rs.500, a najwyższy przedział podatkowy to Rs.2,000 to stawka podatku liniowego wynosi 15%. Jeśli podatek wynosi 1.500 rupii, a najwyższy przedział podatkowy to 3.000 rupii, wówczas stawka podatku liniowego wynosi 33,33%.

Stawka podatkowa

Najwyższa stawka podatkowa jest stosowana wobec osoby, która zarobiła najwięcej pieniędzy. Oznacza to, że osoba w najwyższym przedziale podatkowym zapłaci najwyższą stawkę podatkową.

Weźmy przykład osoby zarabiającej Rs.1,50,000 i jej stawka podatkowa wynosi 25%. Teraz załóżmy, że ta osoba ma dochód w wysokości Rs.1,20,000, a najwyższy przedział podatkowy wynosi Rs.1,00,000.

W tym przypadku stawka podatkowa wyniesie 25%, a podatek liniowy 12,5%. Oznacza to, że stawka podatkowa wyniesie 25% z 1,20,000 Rs.1,20,000 co daje 25,000 Rs.

Stawka podatkowa jest również zależna od dochodu netto. Im więcej zarabiasz tym wyższa stawka podatkowa.

Przykład

Osoba ma roczny dochód w wysokości Rs.1,50,000 i stawkę podatkową 25%. Osoba ta ma całkowity dochód Rs.15,000 i całkowity podatek Rs.7,500. Stawka podatku liniowego wyniesie 12,5%.

W tym przypadku stawka podatku liniowego wyniesie 25% od dochodu w wysokości Rs.7,500, co stanowi Rs.18,750.

Jaka jest różnica między podatkiem liniowym a progresywnym?

Podatek płaski jest również nazywany podatkiem progresywnym. Podatek płaski jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że stawka podatkowa będzie wyższa wraz ze wzrostem kwoty dochodu.

Jest on również znany jako równa stawka podatkowa. W tym rodzaju podatku wysokość podatku jest zależna od dochodu.

Jak widać podatek liniowy jest podatkiem progresywnym, a stawka podatkowa będzie wyższa wraz ze wzrostem dochodu.