Partnerstwo biznesowe to partnerstwo pomiędzy dwoma osobami, które jest podobne do małżeństwa. Wspólnicy są właścicielami wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka cywilna jest instytucją stworzoną przez ustawodawcę w celu zapewnienia prawnego uznania i praw dla par tej samej płci, które nie są uprawnione do zawarcia małżeństwa.

Partnerstwo cywilne nie wiąże prawnie dwóch osób. Jest to podmiot prawny, który jest podobny do firmy.

Główna różnica między spółką cywilną a spółką gospodarczą polega na tym, że spółka gospodarcza nie jest tworzona przez ustawodawcę. Jest tworzona przez dwie strony poprzez ich umowę biznesową.

Jeśli masz firmę i chcesz ją zarejestrować, możesz zarejestrować ją pod nazwiskiem wspólnika biznesowego. Ale jeśli chcesz wziąć ślub, to musisz się zarejestrować pod nazwiskiem partnera cywilnego.

Wnioski:

Mam nadzieję, że poznasz różnicę między spółką cywilną a spółką gospodarczą. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego artykułu, proszę zostawić komentarz poniżej.