Zyski i straty są jednym z podstawowych sprawozdań finansowych, które każdy właściciel firmy musi zrozumieć. Kiedy mówimy o rachunku zysków i strat, pierwszą rzeczą, która przychodzi nam na myśl jest księga rachunkowa. Ale często nie używamy jej z właściwego powodu.

Prawdziwym celem zestawienia P&L jest dostarczenie dokładnego rachunku zysków i wydatków Twojej firmy. Zestawienie to pokaże Ci, gdzie trafiają Twoje pieniądze.

Ale zanim porozmawiamy o wykorzystaniu zestawienia P&L, zobaczmy, czym one są.

Czym jest rachunek zysków i strat?

P&L to raport finansowy używany do podsumowania informacji o rentowności, wynikach i rozwoju firmy. Innymi słowy, jest to szczegółowe sprawozdanie z wszystkich transakcji, działań i operacji firmy.

Jest to oficjalne oświadczenie składane w państwowym wydziale podatkowym i jest wykorzystywane przez księgowego do celów podatkowych.

Każdy właściciel firmy powinien znać to zestawienie i powinien umieć je przeczytać i zrozumieć.

Zobaczmy, jak wykorzystać je do rozwoju swojego biznesu.

Użyj go, aby uzyskać szybki przegląd swojego biznesu.

Kiedy próbujesz zdecydować, czy kupić nowy produkt lub usługę dla swojego biznesu, ważne jest, aby zrozumieć, jak dobrze będzie on pasował do twojego obecnego biznesu.

Jeśli nie posiadasz szczegółów finansowych swojej firmy, nie będziesz w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

To właśnie tutaj przyda się zestawienie P&L. Da Ci on jasny obraz wyników Twojej firmy i pomoże Ci podjąć mądrą decyzję.

Zestawienie P&L możesz otrzymać za darmo od swojego księgowego.

Możesz też pobrać go z internetu i wydrukować dla siebie.

Przyjrzyj się poszczególnym sekcjom.

Rachunek zysków i strat jest podzielony na dwie części. Górna połowa zestawienia pokaże przychody Twojej firmy, natomiast dolna połowa – wydatki.

Znajdziesz również trzy kolumny w środku. Kolumny te pokażą sprzedaż netto, zyski brutto i dochody operacyjne.

Prześledźmy rachunek zysków i strat.

Przychody

Jest to całkowita kwota pieniędzy, którą zarobiłeś na swoim biznesie. Przychody składają się z dwóch rodzajów płatności, a mianowicie:

Sprzedaż

Przychody składają się ze sprzedaży, która jest generowana przez Twoje produkty lub usługi.

Zyski brutto

Zyski brutto to różnica między całkowitymi przychodami a całkowitymi kosztami Twojego biznesu.

Dochód z działalności operacyjnej

Dochód operacyjny to całkowita kwota pieniędzy, którą zarabiasz na swoim biznesie, minus koszty produkcji i sprzedaży.

Wydatki

Są to koszty związane z prowadzeniem Twojego biznesu. Do wydatków zalicza się:

Koszt sprzedanych towarów (Cost of goods sold)

Jest to łączna kwota pieniędzy, którą wydałeś na zakup swoich produktów.

Koszt usług

Jest to łączna kwota pieniędzy wydana na świadczenie usług.