Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Zimowy przegląd klauzul niedozwolonych

slide-1101465_1280

Dzisiaj ponownie wracamy na poruszanego już na naszym blogu tematu klauzul niedozwolonych. Przypominając krótko dlaczego tak istotne jest redagowanie wzorców umownych (w tym np. regulaminów) bez klauzul abuzywnych, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na skutek, jaki nastąpi, gdy klauzula taka zostanie ostatecznie zawarta w umowie z konsumentem (z uwagi na fakt, że wzorzec umowny – regulamin jest najczęściej integralną częścią zawieranej umowy). Regulacja taka, niezależnie od pozostałej części umowy, będzie niewiążąca dla konsumenta.

Przykład:
W regulaminie zastrzeżono, że wszelkie spory wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby sprzedawcy. Postanowienie takie wielokrotnie było uznawane za naruszające interesy konsumentów i klasyfikowane jako klauzula niedozwolona. Jaki będzie skutek jego zawarcia w regulaminie? Konsument będzie mógł wytoczyć powództwo przeciwko sprzedawcy zgodnie z przepisami ogólnymi, m.in. do sądu właściwego ze względu na miejsce wykonania umowy.

Rejestr klauzul niedozwolonych jest ciągle aktualizowany, więc warto od czasu do czasu go przeanalizować w kontekście stosowanych przez nas postanowień umownych, aby uniknąć w przyszłości przykrego zaskoczenia.

Zwróćmy wobec tego szczególną uwagę na następujące postanowienia uznane za niedozwolone:

Klauzula nr 6230: Reklamacje dotyczące oryginalności produktów po ich otwarciu nie są uwzględniane.

Klauzula nr 6227: Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

Klauzula nr 6226: Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy.

Klauzula nr 6225: Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły bądź utrudniły wykonanie umowy, w tym za utratę lub uszkodzenie przesyłki podczas transportowania jej przez firmę kurierską.

Klauzula nr 6224: Składając zamówienie i/lub rejestrując się, użytkownicy sklepu BabyBart.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

Klauzula nr 6223: Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórch praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, […], otwarty, […]. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. […]. W sytuacji uznania przez FILIPDECORAMA.PL, iż towar zwrócony nie odpowiada powyższym wymogom, sklep może uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji kupującego.

Klauzula nr 6220: W przypadku, gdy zwracany towar został wysłany na nasz koszt (przesyłka gratis lub inna promocja), kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty wysyłki.

Klauzula nr 6219: W przypadku wpłynięcia na rachunek bankowy Pożyczkodawcy płatności, która nie może być zidentyfikowana (na przykład nie podano tytułu przelewu), płatność uznaje się za niedokonaną do czasu jej zidentyfikowania.

Klauzula nr 6208: Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu.

Klauzula nr 6207: Przelew zwrotny będzie pomniejszony o różnicę / koszt dostawy zamówienia, z którego produkt pochodzi.

Klauzula nr 6201: Klient zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonania aktów staranności związanych z odbiorem towarów, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń.

Klauzula nr 6200: Zerwanie/uszkodzenie metek dołączonych do towaru (odzież, biżuteria, torebki) skutkuje brakiem możliwości zwrotu i wymiany towaru.

Klauzula nr 6199: Reklamacje powinny być składane tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej – w przypadku innych dróg zgłaszania zażaleń, nie są one rozpatrywane. Wszystkie skargi, dotyczące uszkodzonych towarów, należy zgłaszać w terminie, określonym w ust. 3 – reklamacje złożone później nie są uwzględniane.

Klauzula nr 6198: Odpowiedzialność za uszkodzenie towaru w trakcie transportu nie leży po stronie Sprzedającego,

Klauzula nr 6197: Przesłanie informacji o wadliwym asortymencie powinno nastąpić nie później, niż w terminie 3 dni od daty stwierdzenia uszkodzenia.

Klauzula nr 6191: Reklamacje nie dotyczą towarów odbieranych za tzw. „pobraniem” .

Klauzula nr 6190: Firma Ottensten Polska uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte w uzasadnionych przypadkach.

Klauzula nr 6189: Uczestnik może zrezygnować z kursu przed rozpoczęciem zajęć, otrzymując zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o 10% sumy kosztu całkowitego wybranego kursu (opłata rezerwacyjna).

Klauzula nr 6185: Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie (za wyjątkiem cen zawierających ewidentne błędy edytorskie).

Klauzula nr 6178: W celu złożenia reklamacji należy dostarczyć na adres Sprzedającego reklamowany towar oraz następujące dokumenty: oryginalny dowód zakupu, oryginalne opakowanie.

Klauzula nr 6166: Prowizja POŚREDNIKA za usługę określoną w § 2 wynosi ….. plus 23% VAT (słownie: …… plus 23% VAT) ceny przedmiotu sprzedaży.

 

Nawet powierzchowna analiza części z powyższych klauzul prowadzi do wniosku, że regulaminy zostały przygotowane w sposób nieprzemyślany – postanowienia ograniczające prawo reklamacji, próbujące wyłączyć odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru czy zastrzegające dorozumianą zgodę na przetwarzanie danych osobowych są typowymi klauzulami niedozwolonymi. Aby uniknąć straconego czasu na zbędne postępowania warto skorzystać z pomocy prawnika w celu zweryfikowania regulaminu!

Więcej o klauzulach niedozwolonych możecie przeczytać na naszym blogu:

Jesienny przegląd klauzul niedozwolonych

10 klauzul niedozwolonych, których należy unikać w regulaminie sklepu internetowego

Co powinieneś wiedzieć o klauzulach niedozwolonych?

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *