Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Współpraca

Potrzebujesz prawnika? Skontaktuj się z nami!

 

Zajmujemy się m.in:

- konsultowaniem projektów umów,

- sporządzeniem i analizą umów,

- pomocą w negocjacjach, 

- konsultacjami prawnymi związanymi z różnymi aspektami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

- przygotowaniem i analizą regulaminów,

- sporządzaniem pism procesowych, 

- reprezentacją w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych.