Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Ważne zmiany w kodeksie cywilnym – dokument już nie tylko pisemny

hand-1076597_1280

8 września 2016 roku weszła w życie bardzo ważna nowelizacja kodeksu cywilnego. Nowelizacja ta rozszerza katalog form czynności prawnych i w sposób dalej niż dotychczas idący dostosowuje obowiązujące przepisy do otaczającej nas rzeczywistości.

Obok podstawowej dotychczas formy czynności prawnych – formy pisemnej, a także znanej już ustawie formy elektronicznej wymagającej złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, pojawia się także forma dokumentowa. Zgodnie z treścią art. 77(2) k.c.do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem, zgodnie z treścią wprowadzonej nowelizacji jest natomiast nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Omawiana nowelizacja wprowadza więc istotne novum, pozwalające za dokument uznać nie tylko pismo opatrzone własnoręcznym podpisem. Kluczową cechą dokumentu jest teraz jego treść, czyli informacja, która musi być zapisana na nośniku danych, obejmująca oświadczenie woli. Informacja ta musi oczywiście zostać utrwalona w odpowiedni sposób (np. plik zapisany na pedrive), tak, aby możliwe było jej odtworzenie. Te dwa elementy – czyli informacja i nośnik – tworzą obecnie dokument w rozumieniu art. 77(3) k.c.

Brak jest więc obecnie wymogu własnoręcznego podpisu na dokumencie. Oczywiście, podpis ten nadal jest wymagany dla zachowania zwykłej formy pisemnej. Nie ma jednak konieczności złożenia własnoręcznego podpisu przy formie dokumentowej – ta bowiem wychodzi naprzeciw rozwojowi techniki i umożliwia wykorzystanie na drodze prawnej środków porozumiewania się na odległość.

Wrześniowa nowelizacja ma ogromne znaczenie w praktyce pozwala bowiem jako dokument traktować wiadomości e-mail, sms, czy zapisane na pendrive pliki tekstowe. W przypadku treści zawierających oświadczenia woli należy także pamiętać o konieczności wykazania od jakiego podmiotu dane oświadczenie pochodzi, a zatem kto jest nadawcą danego maila, wiadomości sms, czy autorem pliku tekstowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *