Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Tag Archive for umowa

Rodzaje umów w prawie autorskim

  Prawo do  tego, aby legalnie korzystać z utworu, móc nim swobodnie rozporządzać i czerpać profity wynika przeważnie z faktu, że jesteśmy twórcą. Jeśli jednak rzeczywistość biznesowa wymusza konieczność korzystania z cudzej twórczości, która nie mieści się w ramach dozwolonego użytku, wówczas niezbędnym jest posiadanie tytułu prawnego do dysponowania i rozporządzenia utworem. Taki tytuł możemy uzyskać bądź to w drodze przeniesienia…

Spółka cywilna – zagadnienia wstępne

Dosyć rozpowszechnionym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej jest jej prowadzenie w ramach spółki cywilnej. Po zawarciu między wspólnikami umowy spółki cywilnej powstaje między nimi szczególny stosunek zobowiązaniowy, na podstawie którego mają oni dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Minimalny zakres tej umowy jest ponadto wyznaczony poprzez określenie sposobu działania każdego ze wspólników. Podstawowym działaniem, określonym już w ustawie, jest wniesienie do…

Swoboda umów i jej granice – czyli co wolno, a czego nie konstruując treść umowy?

Ustalając treść zobowiązań umownych należy pamiętać, że choć ustawodawca w art. 3531 k.c. przewidział zasadę swobody umów, to jednak zastrzegł od razu, że treść lub cel kreowanego stosunku prawnego nie może sprzeciwiać się jego właściwości, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. W przeciwnym razie bowiem zastosowanie znajduje art. 58 k.c., który przewiduje nieważność takiej właśnie umowy. Co to dokładnie oznacza i jakie…