Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Tag Archive for odpowiedzialność

Konsekwencje naruszenia praw autorskich

Do naruszenia prawa autorskiego dochodzi w sytuacji wykorzystywania cudzego utworu poza zakresem dozwolonego użytku i bez wymaganego zezwolenia. Z tytułu dokonanych naruszeń przepisy prawa przewidują dwa rodzaje sankcji: sankcje cywilne i sankcje karne. Sankcje cywilne Uprawniony, którego prawa autorskie zostały naruszone może domagać się: Zaniechania działań naruszających prawa autorskie Usunięcia skutków naruszenia Naprawienia powstałej szkody Wydania uzyskanych przez naruszyciela korzyści…