Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Tag Archive for lokal przedsiębiorstwa

4 sytuacje, w których zawierana jest umowa poza lokalem przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca podpisując umowę z kontrahentem ma znaczną dowolność w kształtowaniu jej treści i sposobu zawarcia. Umowa może być przykładowo zawarta w biurze u przedsiębiorcy, elektronicznie czy  u kontrahenta. Prawo zwraca szczególną uwagę na przypadki, gdy stroną umowy zawieranej z przedsiębiorcą jest konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja ta…