Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Tag Archive for forma umowy

Ważne zmiany w kodeksie cywilnym – dokument już nie tylko pisemny

8 września 2016 roku weszła w życie bardzo ważna nowelizacja kodeksu cywilnego. Nowelizacja ta rozszerza katalog form czynności prawnych i w sposób dalej niż dotychczas idący dostosowuje obowiązujące przepisy do otaczającej nas rzeczywistości. Obok podstawowej dotychczas formy czynności prawnych – formy pisemnej, a także znanej już ustawie formy elektronicznej wymagającej złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenia go bezpiecznym…

The Power of Law – odc. 2 Forma umowy

Dla tych, którzy wolą słuchać niż czytać dostępny jest już nowy odcinek serii The Power of Law! Dziś trochę o tym, co zrobić by umowa była w dobrej formie, jakie są formy umów i jakie konsekwencje wynikają z niezachowania formy przewidzianej przepisami. Nadal poruszamy się w obszarze zagadnień prostych i podstawowych, zrozumiałych bez problemu także dla nieprawników – sami zobaczcie…

Spółka cywilna – zagadnienia wstępne

Dosyć rozpowszechnionym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej jest jej prowadzenie w ramach spółki cywilnej. Po zawarciu między wspólnikami umowy spółki cywilnej powstaje między nimi szczególny stosunek zobowiązaniowy, na podstawie którego mają oni dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Minimalny zakres tej umowy jest ponadto wyznaczony poprzez określenie sposobu działania każdego ze wspólników. Podstawowym działaniem, określonym już w ustawie, jest wniesienie do…