Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Po co Ci zgoda na wykonywanie praw zależnych?

kaboompics.com_Close-up of woman typing on keyboard of laptop

Jeśli podpisujesz umowę dotyczącą praw autorskich pamiętaj zawsze o autorskich prawach osobistych i autorskich prawach majątkowych. W zależności, od tego, po której stronie umowy jesteś warto też zawsze rozważyć czy w tej konkretnej umowie nie powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące wykonywania praw zależnych. Co to jest i o co konkretnie chodzi – o tym poniżej.

Prawa zależne, czyli zmiany, zmiany, zmiany…

Autorskie prawa zależne związane są bezpośrednio z opracowaniem cudzego utworu. Opracowaniem takim może być np. tłumaczenie, przeróbka, czy adaptacja. Jeżeli jako twórcy zezwalamy nabywcy naszego utworu na wykonywanie praw zależnych, oznacza to, że może on wprowadzać zmiany np. dokonując przeróbek logotypu (zmieniając kolor czy dodając do loga dodatkowe elementy), kadrując zdjęcia (używając tylko wybranego przez siebie fragmentu, a nie całości), czy adaptując książkę (np. na potrzeby scenariusza spektaklu).

Na opracowanie potrzebna jest zgoda twórcy pierwotnego

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli twórcy utworu pierwotnego (tego, który podlegał opracowaniu) przysługują autorskie prawa osobiste, wówczas dla rozporządzania i korzystania z utworu powstałego w wyniku opracowania konieczne jest uzyskanie jego zgody. Jeżeli więc chcesz przerobić zamówione przez siebie logo konieczna jest zgoda grafika, który to logo wykonał. Wynika to z faktu, że wykonywanie praw zależnych jest ściśle związane z autorskimi prawami osobistymi. Pamiętaj, że jeśli w umowie brak jest jakichkolwiek uregulowań związanych z wykonywaniem praw zależnych, wówczas prawa te przysługują twórcy, a nie podmiotowi który nabył autorskie prawa majątkowe.

Zastanów się, czy potrzebujesz tego zapisu w umowie

Jeśli jesteśmy twórcą brak zapisów dotyczących wykonywania praw zależnych może działać na naszą korzyść – nabywca autorskich praw majątkowych nie może wprowadzać zmian i modyfikować (ani co do kształtu, ani co do koloru, ani też np. wielkości) stworzonego przez nas utworu. Jeśli natomiat jesteśmy nabywcami warto, aby pamiętać o uzyskaniu od twórcy zgody na wykonywanie praw zależnych – możemy wówczas swobodnie dostosowywać np. zamówiony logotyp do naszych potrzeb zmieniając jego kolory, dodając hasła reklamowe, czy też modyfikując je według własnego uznania.

Zgodnie z treścią art. 46 pr. aut. jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych. Nie zapomnij o tym zamawiająć logotyp, szablon na stronę internetową, czy np. zdjęcia ślubne.

Opracowanie =/= inspiracja

Oczywiście, opracowanie cudzego utworu, które wymaga zgody twórcy utworu pierwotnego (np. zmiana kolorów w stworzonym logotypie, która wymaga zgody grafika), nie jest tym samym co inspiracja cudzym utworem, która takiej zgody nie wymaga. W naszej codzienności nietrudno zaczerpnąć z cudzej twórczości – o ile jednak, stworzony przez nas utwór jest utworem inspirowanym, a nie opracowaniem cudzej twórczości, nie musimy uzyskiwać zgody od twórcy utworu pierwotnego. O tym jak cienka jest granica pomiędzy utworem zależnym, a utworem inspirowanym możesz przeczytać też tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *