Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Co zrobić gdy kontrahent nie płaci? – cz.3 (koszty sądowe i przedsądowe)

GiToybvd7Pv_yRO5vDkvEvGMiBWe1YSxsXpAcgbzNtQ

Gdy zdecydujesz się podjąć kroki przeciwko niesolidnemu kontrahentowi zawsze w głowie pojawia się pytanie: ile to będzie kosztowało? Poniżej więc krótki przewodnik po tym, jakich kosztów należy się spodziewać na poszczególnych etapach dochodzenia zapłaty należności.

Ile kosztuje wezwanie do zapłaty?

Pierwszym etapem po upływie terminu do zapłaty wskazanego w fakturze jest wystosowanie wezwanie do zapłaty, o czym szczegółowo pisałam już tutaj. Jeżeli wezwanie przygotowujemy samodzielnie, wówczas jedynym ponoszonym przez nas kosztem jest opłata pocztowa – na dziś koszt wysłania listu za potwierdzeniem odbioru to 5,60 zł. Jeżeli chcemy, aby wezwanie przygotowane i podpisane zostało przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) wówczas koszt tego typu pomocy prawnej uzgadniany jest indywidualnie pomiędzy pełnomocnikiem a klientem, może się on wahać od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Ile kosztuje pozew?

W sprawach sądowych rozgraniczyć należy opłaty sądowe i koszty związane z pomocą profesjonalnego pełnomocnika. W przypadku wniesienia pozwu konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej od pozwu. Jej wysokość uzależniona jest od kwoty dochodzonej przez nas zapłaty. 

Co do zasady od pozwu pobierana jest opłata stosunkowa, która zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c.) wynosi 5%wartości przedmiotu zaskarżenia, przy czym nie może być ona niższa niż 30 zł i nie wyższa niż 100.000 zł.

W sprawach w postępowaniu nakazowym i elektronicznym postępowaniu upominawczym opłata sądowa wynosi 1/4 z 5% wartości przedmiotu sporu (art. 19 ust. 1 u.k.s.c.). Wysokość opłaty sądowej w postępowaniu uproszczonym jest stała i zależnie od wartości przedmiotu sporu wynosi:

30 zł – gdy wps do 2.000 zł
100 zł – gdy wps ponad 2.000 zł do 5.000 zł
250 zł – gdy wps ponad 5.000 zł do 7.500 zł
300 zł – gdy wps ponad 7.500 zł

W przypadku wygranej sąd zasądza zwrot od pozwanego na rzecz powoda kwoty uiszczonej tytułem opłaty od pozwu.

Ile kosztuje pełnomocnik?

Kwestia wynagrodzenia pełnomocnika za poprowadzenie tego typu sprawy jest zawsze przedmiotem indywidualnych uzgodnień z danym pełnomocnikiem. W treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) określone zostały wyłącznie stawki minimalne za prowadzenie spraw, i tak w § 6 ustalono, iż „stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

500 zł – 60 zł
powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
powyżej 200.000 zł – 7.200 zł”

Jeżeli w toku postępowania korzystamy z profesjonalnego pełnomocnika, to również i te koszty przy wygranej sprawie zasądzane są od pozwanego na rzecz powoda. Ustalając koszty zastępstwa procesowego są opiera się na stawkach minimalnych, przy czym koszty te nie mogą przekraczać sześciokrotności stawki minimalnej, ani też być wyższymi niż wartość przedmiotu sporu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *