Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Własność intelektualna

Autorskie prawa osobiste, czyli co wolno twórcy

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych dzieli prawa należne twórcy na autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. Podział ten ma kolosalne znaczenie z punktu widzenia zbywalności praw, czasu ich trwania oraz uprawnień, z jakich skorzystać może twórca utworu. Skąd wiadomo, które to które i co z tego wynika? Zacznijmy od autorskich praw osobistych. Autorskie prawa osobiste w swoim…

Utwór zależny a utwór inspirowany – czyli o prawnoautorskich granicach czerpania z cudzej twórczości

W całym bogatym dorobku nauki, kultury i sztuki niełatwo jest stworzyć utwór będący od początku do końca twórczością niezależną, pozbawioną wpływu utworów już istniejących. W praktyce większość powstających dzieł to utwory posiadające odniesienia cudzej twórczości, czerpiące z jej treści, stylu, czy pomysłów. Gdzie jednak kończy się niewinna inspiracja a zaczyna obwarowane przepisami prawa autorskiego przejmowanie treści z cudzego utworu? O tym poniżej.…

Utwór w prawie autorskim

Prawo autorskie w swoich założeniach chroni interesy twórcy utworu, przewidując szereg regulacji z nimi związanych. Zanim jednak zaczniemy zastanawiać się nad przeniesieniem praw autorskich, udzieleniem licencji i dozwolonym użytkiem warto zastanowić się, czy rezultat naszej działalności twórczej w ogóle podlega tego rodzaju przepisom – słowem, czy mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Niby tak proste, a jednak……