Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Własność intelektualna

Po co Ci zgoda na wykonywanie praw zależnych?

Jeśli podpisujesz umowę dotyczącą praw autorskich pamiętaj zawsze o autorskich prawach osobistych i autorskich prawach majątkowych. W zależności, od tego, po której stronie umowy jesteś warto też zawsze rozważyć czy w tej konkretnej umowie nie powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące wykonywania praw zależnych. Co to jest i o co konkretnie chodzi – o tym poniżej. Prawa zależne, czyli zmiany, zmiany, zmiany……

Domniemania w umowach prawnoautorskich

Brak określenia w umowie niektórych kwestii rodzi określone konsekwencje w postaci domniemań, czyli takich twierdzeń, które z założenia traktujemy jak prawdziwe.  I tak, możemy rozróżnić następujące domniemania: Domniemanie odpłatności umowy  Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. (art. 41 ust. 1 pr. aut.). Z powyższej regulacji wynika, iż w sytuacji,…

Konsekwencje naruszenia praw autorskich

Do naruszenia prawa autorskiego dochodzi w sytuacji wykorzystywania cudzego utworu poza zakresem dozwolonego użytku i bez wymaganego zezwolenia. Z tytułu dokonanych naruszeń przepisy prawa przewidują dwa rodzaje sankcji: sankcje cywilne i sankcje karne. Sankcje cywilne Uprawniony, którego prawa autorskie zostały naruszone może domagać się: Zaniechania działań naruszających prawa autorskie Usunięcia skutków naruszenia Naprawienia powstałej szkody Wydania uzyskanych przez naruszyciela korzyści…

Jak w umowie określić wynagrodzenie dla twórcy?

W umowie dotyczącej przeniesienia praw autorskich zawsze pojawia się kwestia określenia wynagrodzenia dla twórcy. Jak je określić zgodnie z przepisami prawa autorskiego? Czy zawsze ustalenia stron w tej kwestii są bezwzględnie wiążące? O tym poniżej. Przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji zwykle dokonywane jest odpłatnie. Nieodpłatność umowy musi zostać wyraźnie i wprost przewidziana w jej treści. Co więcej, jeśli…

Czym są pola eksploatacji i jak je określić w umowie?

W umowach dotyczących przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji każdorazowo elementem koniecznym jest określenie pól eksploatacji. Dla obu stron umowy – zarówno zamawiającego, jak i twórcy istotne jest by pola te określić maksymalnie precyzyjnie, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych wątpliwości i konfliktów przy wykonywaniu umowy. Czym są pola eksploatacji i jak się nimi posługiwać w umowie? O tym poniżej. Pola…

Rodzaje umów w prawie autorskim

  Prawo do  tego, aby legalnie korzystać z utworu, móc nim swobodnie rozporządzać i czerpać profity wynika przeważnie z faktu, że jesteśmy twórcą. Jeśli jednak rzeczywistość biznesowa wymusza konieczność korzystania z cudzej twórczości, która nie mieści się w ramach dozwolonego użytku, wówczas niezbędnym jest posiadanie tytułu prawnego do dysponowania i rozporządzenia utworem. Taki tytuł możemy uzyskać bądź to w drodze przeniesienia…

Autorskie prawa majątkowe, czyli co wolno twórcy cz.2

Prawo twórcy do rozporządzania utworem i do czerpania z niego korzyści majątkowych wynika bezpośrednio z autorskich praw majątkowych. To one są źródłem wymiernych zysków i one stanowią często źródło twardych negocjacji przed zawarciem umowy obejmującej prawa do utworu. Co dokładnie składa się na autorskie prawa majątkowe i co wolno twórcy, który je posiada? O tym poniżej. Charakter autorskich praw majątkowych…

5 sposobów, by ochronić pomysł na biznes

Sukces w biznesie w ogromnej mierze zależy od pomysłu, stąd bardzo ważna jest jego ochrona i zabezpieczenie przed nieuprawnionym wykorzystaniem koncepcji przez osoby trzeciej – życzliwego kolegę, nieuczciwego inwestora, czy wspólnika. O ochronie pomysłu biznesowego w aspekcie prawnym szeroko pisałam już dla rynekinformacji.pl, co możecie przeczytać tutaj. Dziś jednak o tym, co zrobić w praktyce by możliwie najlepiej zabezpieczyć się przed…

Co to jest znak towarowy i po co go rejestrować?

    Logo McDonald’s, opakowanie czekolady Milka, słynny dzwonek Nokii, Apple’owskie jabłko czy charakterystyczny gest obrazujący dwa paluszki Twixa – co je łączy? Wszystkie są znakami towarowymi podlegającymi ochronie. Co to jest znak towarowy i po co go rejestrować? O tym poniżej. Znak towarowy Definicja znaku towarowego znajduje się w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo…

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak ją chronić?

Niemal każdy przedsiębiorca prowadząc własny biznes posiada informacje, które chce chronić w sposób szczególny, a które związane są z zasadami funkcjonowania jego przedsiębiorstwa. Dlaczego jest lepszy od konkurenta? Dlaczego jego produkt jest lepszy, tańszy, bardziej skuteczny? Jak kształtuje się marża za sprzedawane produkty? Jakie know-how zapewnia sukces w branży? Żadnej z tych informacji nie ujawnia konkurencji. Czy jednak każda taka…