Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Prawo handlowe

Co to jest znak towarowy i po co go rejestrować?

    Logo McDonald’s, opakowanie czekolady Milka, słynny dzwonek Nokii, Apple’owskie jabłko czy charakterystyczny gest obrazujący dwa paluszki Twixa – co je łączy? Wszystkie są znakami towarowymi podlegającymi ochronie. Co to jest znak towarowy i po co go rejestrować? O tym poniżej. Znak towarowy Definicja znaku towarowego znajduje się w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo…

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak ją chronić?

Niemal każdy przedsiębiorca prowadząc własny biznes posiada informacje, które chce chronić w sposób szczególny, a które związane są z zasadami funkcjonowania jego przedsiębiorstwa. Dlaczego jest lepszy od konkurenta? Dlaczego jego produkt jest lepszy, tańszy, bardziej skuteczny? Jak kształtuje się marża za sprzedawane produkty? Jakie know-how zapewnia sukces w branży? Żadnej z tych informacji nie ujawnia konkurencji. Czy jednak każda taka…

4 sytuacje, w których zawierana jest umowa poza lokalem przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca podpisując umowę z kontrahentem ma znaczną dowolność w kształtowaniu jej treści i sposobu zawarcia. Umowa może być przykładowo zawarta w biurze u przedsiębiorcy, elektronicznie czy  u kontrahenta. Prawo zwraca szczególną uwagę na przypadki, gdy stroną umowy zawieranej z przedsiębiorcą jest konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja ta…

Bo przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta… Cz. 1 – umowy tradycyjne

Prawo, zarówno europejskie jak i polskie, zmierza do coraz szerszego objęcia ochroną konsumentów, którzy często bywają nieporadni w relacjach z przedsiębiorcami. Efektem tego jest m.in. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, która weszła w życie pod koniec ubiegłego roku. W tym wpisie poruszone zostały obowiązki wynikające dla przedsiębiorców zawierających z konsumentami umowy tradycyjne, czyli umowy określone…

Spółka cywilna – zagadnienia wstępne

Dosyć rozpowszechnionym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej jest jej prowadzenie w ramach spółki cywilnej. Po zawarciu między wspólnikami umowy spółki cywilnej powstaje między nimi szczególny stosunek zobowiązaniowy, na podstawie którego mają oni dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Minimalny zakres tej umowy jest ponadto wyznaczony poprzez określenie sposobu działania każdego ze wspólników. Podstawowym działaniem, określonym już w ustawie, jest wniesienie do…

Przedsiębiorco! Pamiętaj o prawach konsumenta! – czyli kto powinien pamiętać o ustawie o prawach konsumenta

Pod koniec zeszłego roku weszła w życie nowa regulacja – ustawa z dnia 14 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Ustawa ta zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za…