Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

E-commerce

Rękojmia – jak przebiega procedura zgłoszenia wady rzeczy?

    Temat rękojmi był już poruszany na naszym blogu tutaj. Skupiliśmy się wówczas przede wszystkim na tym, kiedy sprzedawca odpowiada i jakie uprawnienia przysługują kupującemu. Dzisiaj trochę więcej o tym, jak zgłosić wadę rzeczy i co powinien zrobić sprzedawca. Ile czasu na zgłoszenie wady? Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy jest ograniczona czasowo. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna…

6 podstawowych różnic między rękojmią a gwarancją

Zawarcie umowy sprzedaży wiąże z sobą powstanie określonych uprawnień po stronie kupującego – świadomość tych uprawnień i wynikających z nich konsekwencji jest konieczna dla każdego startupowca zajmującego się sprzedażą. Czy wiecie czym się różni rękojmia od gwarancji? O tym poniżej. Rękojmia przysługuje z mocy prawa, gwarancja udzielana jest umownie Nie ma znaczenia, czy strony umowy sprzedaży przewidzą w jej treści…

Rękojmia – czyli czego można żądać w razie istnienia wad rzeczy?

Z wadliwymi produktami z pewnością mieliście styczność wielokrotnie – podobnie jak ja. Buty, które się rozkleiły? Spodnie, które zmieniły kolor po pierwszym praniu? Laptop, który sam się wyłączał? No właśnie – i co z tym zrobić? Terminologia Na początek, w związku ze zmianą przepisów pod koniec zeszłego roku, kilka kwestii terminologicznych. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, iż niezależnie od statusu naszego…

5 faktów o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny i utracie wartości towaru

    Uprawnieniem konsumenta, wynikającym z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jest prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Prawo to przysługuje konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.  O tym, kiedy jest zawierana umowa poza lokalem przedsiębiorstwa pisałyśmy już tutaj. Poruszałyśmy również problem…

Czy konsument może odstąpić od umowy zawartej w drodze licytacji elektronicznej?

  Jak już wspominałam z końcem ubiegłego roku weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Zmieniło się wiele regulacji. W konsekwencji różne są też dzisiaj skutki stosowania tych przepisów. Z pewnością wielu z Was bierze udział (czy to jako sprzedający czy kupujący) w różnych licytacjach i aukcjach jak choćby komornicze czy elektroniczne (np. Allegro).  Dlatego warto zastanowić się, jakie…

10 klauzul niedozwolonych, których należy unikać w regulaminie sklepu internetowego

  O tym czym jest klauzula niedozwolona i dlaczego należy ich unikać pisałyśmy już tutaj. Dzisiaj pod lupę poddanych zostanie 10 najpopularniejszych postanowień regulaminów stosowanych w handlu elektronicznym, które zostały wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych.   Właściwość sądu zgodnie z siedzibą przedsiębiorcy Typową i najczęściej stosowaną klauzulą niedozwoloną jest postanowienie ustanawiające wyłączną właściwość sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę…

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak ją chronić?

Niemal każdy przedsiębiorca prowadząc własny biznes posiada informacje, które chce chronić w sposób szczególny, a które związane są z zasadami funkcjonowania jego przedsiębiorstwa. Dlaczego jest lepszy od konkurenta? Dlaczego jego produkt jest lepszy, tańszy, bardziej skuteczny? Jak kształtuje się marża za sprzedawane produkty? Jakie know-how zapewnia sukces w branży? Żadnej z tych informacji nie ujawnia konkurencji. Czy jednak każda taka…

Co powinieneś wiedzieć o klauzulach niedozwolonych?

Czym jest klauzula niedozwolona? Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy posługują się często regulaminami lub wzorcami umownymi. Wynika to z powszechności zawierania umów i konieczności standaryzowania ich warunków. Ich treść rzadko podlega negocjacjom – kontrahent chcąc zawrzeć umowę musi po prostu zaakceptować jej treść. Szczególna sytuacja pojawia się w przypadku, gdy kontrahentem jest konsument. Postanowienia, które nie były z nim uzgodnione indywidualnie,…

Bo przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta… Cz. 2 – umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

W poprzednim wpisie zajmowaliśmy się obowiązkami przedsiębiorcy wobec konsumenta w przypadku zawierania umowy tzw. tradycyjnej. Dzisiaj zostaną omówione obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorco poinformuj! Obowiązki dla przedsiębiorcy zawierającego umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w znacznym stopniu są zbliżone do tych, które ciążą na przedsiębiorcach zawierających z konsumentami umowy tradycyjne. Ich…

4 sytuacje, w których zawierana jest umowa poza lokalem przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca podpisując umowę z kontrahentem ma znaczną dowolność w kształtowaniu jej treści i sposobu zawarcia. Umowa może być przykładowo zawarta w biurze u przedsiębiorcy, elektronicznie czy  u kontrahenta. Prawo zwraca szczególną uwagę na przypadki, gdy stroną umowy zawieranej z przedsiębiorcą jest konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja ta…