Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

5 sposobów, by ochronić pomysł na biznes

education-548105_640

Sukces w biznesie w ogromnej mierze zależy od pomysłu, stąd bardzo ważna jest jego ochrona i zabezpieczenie przed nieuprawnionym wykorzystaniem koncepcji przez osoby trzeciej – życzliwego kolegę, nieuczciwego inwestora, czy wspólnika. O ochronie pomysłu biznesowego w aspekcie prawnym szeroko pisałam już dla rynekinformacji.pl, co możecie przeczytać tutaj. Dziś jednak o tym, co zrobić w praktyce by możliwie najlepiej zabezpieczyć się przed wykorzystaniem naszego pomysłu. Zatem do dzieła :)

 1. Umowa o zachowaniu poufności

W praktyce bardzo często stosowane są umowy o zachowaniu poufności. I słusznie, bo warto stosować to rozwiązanie. Umowa taka zawierana jest przed przedstawieniem drugiej stronie projektu biznesowego. W jej treści powinny się znaleźć elementy takie jak:

 • oznaczenie stron

 • określenie tego, co objęte jest poufnością

 • czas trwania obowiązku zachowania poufności

 • cel, dla którego informacje mogą zostać wykorzystane

 • sposób postępowania z informacjami poufnymi (np. szczególne środki zabezpieczenia)

 • konsekwencje naruszenia zakazu (np. kara umowna)

W praktyce warto każdorazowo przed zawarciem tego typu umowy dokładnie przeanalizować jej zapisy – treść poszczególnych postanowień powinna być dostosowania do charakteru informacji, rodzaju pomysłu, stosunków gospodarczych łączących nas z kontrahentem, potencjalnym wspólnikiem lub inwestorem. Przed podpisaniem tego typu umowy warto także skorzystać z pomocy prawnika, by dokładnie poznać i zrozumieć konsekwencje poszczególnych zobowiązań, jakie na siebie przyjmujemy.

 1. Dokładne opisanie pomysłu, czyli ustalenie utworu

Jakkolwiek pomysły i idee nie podlegają ochronie w prawie autorskim, to jednak ochronie takiej na pewno podlega już utwór. O utworze pisałam szerzej tutaj. Warto pamiętać, że utwór podlega ochronie z momentem jego ustalenia – co to oznacza w praktyce? Spisujemy pomysł na kartce papieru, najlepiej bardzo szczegółowo. Opisujemy, rysujemy, stwarzamy prototypy, makiety i szablony – i ot, mamy utwór inkorporujący nasz pomysł, który już ubogacony naszą indywidualną twórczością może powoływać się na ochronę prawnoautorską.

 1. Zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa była już przedmiotem naszych wspólnych rozważań tutaj. Aby pomysł biznesowy mógł być chroniony jako tajemnica przedsiębiorstwa koniecznym jest wykazanie, że ma on wartość gospodarczą. Co ważne, muszą też zostać podjęte działania mające na celu zabezpieczenie informacji dotyczących pomysłu. Wśród działań tych może być na przykład zobowiązanie osób posiadających dostęp do informacji do zachowania poufności, ograniczenie dostępu do dokumentów opisujących pomysł i jego realizację, albo do nośników danych, czy pomieszczeń, w których takie dane się znajdują.

 1. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej obejmuje swoją ochroną znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych i wynalazki. Odpowiednie opisanie pomysłu, przedstawienie praktycznego zastosowania, czy rozwiązania technicznego może prowadzić do objęcia tego rozwiązania ochroną – np. ochroną patentową, jako wynalazku. Do tego konieczne jest dopełnienie stsoownych formalności przed Urzędem Patentowym, takich jak np. złożenia zgłoszenia patentowego, przygotowanie dokładnego opisu i dokumentacji technicznej oraz ich opublikowanie. Samo postępowanie przed Urzędem Patentowym trwa latami, jednakże przyznana nam ochrona obejmowała będzie także okres wstecz – od dnia dokonania zgłoszenia.

 1. Ochrona dóbr osobistych

Art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny określa katalog dóbr osobistych człowieka. Wśród nich znajduje się m.in.twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Ochrona przewidziana dla dóbr osobistych pozostaje niezależna od ochrony przewidzianej w innych przepisach, można więc jej dochodzić także obok korzystania z innych uprawnień ustawowych (np. przewidzianych w prawie autorskim czy ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Aby nasza twórczość mogła być objęta ochroną nie potrzeba dopełniać żadnych formalności. Ze względów dowodowych warto jednak gromadzić dokumenty i zapisy potwierdzające, że dane rozwiązanie stanowi wyraz właśnie naszej twórczości.

2 comments for “5 sposobów, by ochronić pomysł na biznes

 1. 13 grudnia 2016 at 7:19 pm

  Witam, czy wysłanie dokumentów zawierających opis pomysłu za pomocą poczty polskiej by posiadać dowód w postaci stempla kiedy pomysł powstał to dobre wyjście przy późniejszym dochodzeniu swoich praw do pomysłu? oczywiście koperta po przejściu przez procedurę wysyłki pocztowej byłaby otwarta dopiero w ewentualnym postępowaniu sądowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *