Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

5 podstawowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych

ball-563973_640

Dzięki Internetowi powstały niezwykłe możliwości w zakresie pozyskiwania danych osobowych. Wiele danych osobowych sami udostępniamy za pomocą portali społecznościowych. Kto i po co je przetwarza? No właśnie. Tego do końca nie możemy być pewni, dlatego bądźmy ostrożni z udostępnianiem informacji o sobie.

 

Informacja nr 1:  co to jest dana osobowa?

Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Ustawa jednocześnie wprowadza pewne ograniczenie. W przypadku gdy teoretycznie możliwe byłoby ustalenie tożsamości danej osoby na podstawie posiadanej informacji, ale wymagałoby to nadmiernego wysiłku, czasu lub działań, to posiadane przez nas informacje nie będą stanowiły danych osobowych.

Daną osobową może być imię i nazwisko, adres, numer PESEL, wizerunek danej osoby, Należy zwrócić uwagę, że w niektórych sytuacjach może być tak, że konkretna informacja sama w sobie nie będzie stanowiła danej osobowej, ale w połączeniu z inną może umożliwiać identyfikację tożsamości jakiejś osoby.

Przykład I:

Firma X, zatrudniająca 100 pracowników na stanowisku projektant, publikuje informację, że przeciętnie wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 5.000 zł – na podstawie takiej informacji nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy Jan Kowalski, który jest zatrudniony w Firmie X na stanowisku projektanta zarabia więcej, mniej czy może dokładnie 5.000 zł.

 

Przykład II:

Firma X, zatrudniająca 1 pracownika na stanowisku projektant, publikuje informację, że przeciętnie wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 5.000 zł – na podstawie tej informacji bez większego nakładu sił możemy ustalić wysokość wynagrodzenia Jana Kowalskiego, który jest zatrudniony w Firmie X na stanowisku projektanta.

 

O danych osobowych możemy mówić wyłącznie w odniesieniu do osób fizycznych. Ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie podlegają dane osób prawnych.

 

Informacja nr 2: kim jest Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jest organem, jak sama nazwa wskazuje, powołanym do ochrony danych osobowych. Organ ten jest powoływany i odwoływany przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej za zgodą Senatu.

Do zadań GIODO należy:

- kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;

- wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych;

-   zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji przez stosowanie środków egzekucyjnych;

-  prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, a także udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji;

-   opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych;

-   inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych,

-  uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

 

Informacja nr 3: kto ma obowiązek rejestrowania zbioru danych osobowych?

Każdy administrator danych osobowych zobowiązany jest do zgłoszenia zbioru danych osobowych do GIODO.

Status administratora danych osobowych przysługuje różnym podmiotom. Może nim być zarówno organ administracyjny, jednostka organizacyjna, jak również osoba fizyczna lub prawna, które przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

O tym jak krok po kroku zarejestrować zbiór danych osobowych możecie przeczytać tutaj.

 

Informacja nr 4: jakie prawa ma osoba, której dane są przetwarzane?

Przede wszystkim, osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do dostępu do tych danych i ich poprawiania.

Ustawa ponadto przewiduje prawo do informacji dla osoby, której dane są przetwarzane. Powinna zostać poinformowana m.in. o tym, kto jest administratorem danych osobowych, jaki jest cel i zakres zbierania i przetwarzania danych, a także źródło danych.

 

Informacja nr 5: co grozi za przetwarzanie danych osobowych bez uprawnienia?

Dane osobowe są tematem niezwykle wrażliwym. Dlatego też ustawodawca zabezpiecza prawidłowe ich przetwarzanie sankcjami karnymi. Poniżej przykładowe przepisy karne:

- Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

- Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

- Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

- Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Wasze zbiory danych osobowych są już zarejestrowane?

 

3 comments for “5 podstawowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych

 1. 11 sierpnia 2015 at 7:52 am

  Poważny tekst. A jak coś jest takie poważne, to znaczy, że wartościowe i trzeba to dodać do zakładek :) Właśnie zakładam newsletter na blogu i lektura mi się przyda!

 2. http://greyactiveultra.pl/
  11 sierpnia 2015 at 3:12 pm

  Całkiem interesujący wpis. Będę tutaj wracać!

 3. 5 listopada 2015 at 2:44 pm

  Świetne informacje. I praktyczne sposoby na uniknięcie wycieku danych. Jest to o tyle ważne, gdyż zmniejsza ryzyko właśnie wydostania się danych. Każdy doskonale wie jak ważne są dane osobowe, a ich jakikolwiek wyciek może być naprawdę nieprzyjemny oraz niekorzystny w skutkach. http://emediatorlegal.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *