Czas na StartUp!

Prowadzisz własny biznes i potrzebujesz jednoznacznych odpowiedzi? Zapraszamy do lektury bloga i kontaktu z nami!

Monthly Archives: Maj 2015

Szkolenie: Prawo – czyli co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien?

  W czwartek, 28 maja 2015 roku, odbyło się szkolenie „Prawo – co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien?” poprowadzone przez prawników StartUp Lawyers, Karolinę Gorczycę oraz Joannę Panek. Szkolenie przeznaczone było dla uczestników konkursu Kraków Business Starter. W trakcie szkolenia uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia związane z prawem cywilnym, prawem umów, obowiązkami przedsiębiorców wobec konsumentów oraz ochroną prawnoautorską. Poruszone zostały między innymi…

10 klauzul niedozwolonych, których należy unikać w regulaminie sklepu internetowego

  O tym czym jest klauzula niedozwolona i dlaczego należy ich unikać pisałyśmy już tutaj. Dzisiaj pod lupę poddanych zostanie 10 najpopularniejszych postanowień regulaminów stosowanych w handlu elektronicznym, które zostały wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych.   Właściwość sądu zgodnie z siedzibą przedsiębiorcy Typową i najczęściej stosowaną klauzulą niedozwoloną jest postanowienie ustanawiające wyłączną właściwość sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę…

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak ją chronić?

Niemal każdy przedsiębiorca prowadząc własny biznes posiada informacje, które chce chronić w sposób szczególny, a które związane są z zasadami funkcjonowania jego przedsiębiorstwa. Dlaczego jest lepszy od konkurenta? Dlaczego jego produkt jest lepszy, tańszy, bardziej skuteczny? Jak kształtuje się marża za sprzedawane produkty? Jakie know-how zapewnia sukces w branży? Żadnej z tych informacji nie ujawnia konkurencji. Czy jednak każda taka…

Co powinieneś wiedzieć o klauzulach niedozwolonych?

Czym jest klauzula niedozwolona? Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy posługują się często regulaminami lub wzorcami umownymi. Wynika to z powszechności zawierania umów i konieczności standaryzowania ich warunków. Ich treść rzadko podlega negocjacjom – kontrahent chcąc zawrzeć umowę musi po prostu zaakceptować jej treść. Szczególna sytuacja pojawia się w przypadku, gdy kontrahentem jest konsument. Postanowienia, które nie były z nim uzgodnione indywidualnie,…

Autorskie prawa osobiste, czyli co wolno twórcy

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych dzieli prawa należne twórcy na autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. Podział ten ma kolosalne znaczenie z punktu widzenia zbywalności praw, czasu ich trwania oraz uprawnień, z jakich skorzystać może twórca utworu. Skąd wiadomo, które to które i co z tego wynika? Zacznijmy od autorskich praw osobistych. Autorskie prawa osobiste w swoim…

Bo przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta… Cz. 2 – umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

W poprzednim wpisie zajmowaliśmy się obowiązkami przedsiębiorcy wobec konsumenta w przypadku zawierania umowy tzw. tradycyjnej. Dzisiaj zostaną omówione obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorco poinformuj! Obowiązki dla przedsiębiorcy zawierającego umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w znacznym stopniu są zbliżone do tych, które ciążą na przedsiębiorcach zawierających z konsumentami umowy tradycyjne. Ich…